Galleries > Monochrome

Skeleton String
Skeleton String
2012

Plymouth, California